Engelen in de kunst

EngelenEngelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend.

Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In de voordracht ‘Engelen in de kunst’ die gehouden wordt op 2 oktober om 14.00 uur te Ede, volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Daarnaast zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.

Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.

 

Marc Chagall, Engel, 1956    Paul Klee, Vergeetachtige engel, 1939

Marc Chagall, Engel, 1956 Paul Klee, Vergeetachtige engel, 1939

 

Inleider: Ben Piepers. Mijn hele leven al ben ik geïnteresseerd in zin geven aan wat er allemaal gebeurt in en om mij heen. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. Ik ben theoloog, heb gewerkt in het pastoraat en heb me tussentijds laten scholen in kijken naar kunst. Ik woon in Wageningen.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.