Kerkbalans

Algemene info: Het rekening nummer van Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage is NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. parochie zalige Titus Brandsma. Indien bekend, vermeld uw relatiecode.

Kerkbalans in de plus, collectegeld in de min

Kerkbalans 2020 De actie Kerkbalans 2020 loopt goed. Tot en met de maand september was de opbrengst hoger dan in dezelfde periode van de vorige jaren. Maar de collectes in 2020 hebben tot dusver een stuk minder opgebracht. Dat komt vooral, doordat we vanaf half maart tot rond half juni geen publieke vieringen hebben kunnen bijwonen. Een aantal parochianen heeft dit gecompenseerd met een hogere bijdrage aan Kerkbalans.

Lees meer...  

Brieven Kerkbalans 2020

Brieven, heel veel brieven...Aan alle parochianen is een brief gestuurd met daarin de oproep voor Kerkbalans 2020. Deze brief is per lokatie vergezeld met een lokatie-specifieke brief.

Lees meer...  

Kerkbalans 2019 bijna op niveau 2018

KerkbalansIn het afgelopen jaar heeft de Actie Kerkbalans 336.400 euro opgebracht. Dat is bijna even veel als in 2018: 340.100 euro. Het is zowat de kleinste daling in 10 jaar tijd.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.