Vertaling website

Parochievernieuwing

Kerkbalans

Algemene info: Het rekening nummer van Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage is NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. parochie zalige Titus Brandsma. Indien bekend, vermeld uw relatiecode.

Brieven Kerkbalans 2021

Brieven, heel veel brieven...Aan alle parochianen is een brief gestuurd met daarin de oproep voor Kerkbalans 2021. Deze brief is per lokatie vergezeld met een lokatie-specifieke brief.

Lees meer...  

Kerkbalans 2020 boekt vijf jaren-record

Kerkbalans 2020De actie Kerkbalans heeft in 2020 de hoogste opbrengst gekend in vijf jaar tijd. De parochianen droegen vorig jaar gezamenlijk ruim 365.000 euro bij, - een kleine 30.000 euro meer dan in 2019. Vorig jaar lagen de andere inkomsten fors lager, vooral doordat er veel minder kerkgangers, vieringen en collectes waren.

Lees meer...  

Kerkbalans 2019 bijna op niveau 2018

KerkbalansIn het afgelopen jaar heeft de Actie Kerkbalans 336.400 euro opgebracht. Dat is bijna even veel als in 2018: 340.100 euro. Het is zowat de kleinste daling in 10 jaar tijd.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.