Kerkbalans 2016 na eerste 2 maanden

KerkbalansActie Kerkbalans 2016 In de eerste twee maanden van 2016 is ongeveer 45% van het voor 2016 begrote bedrag aan bijdragen kerkbalans ontvangen. Dit is ongeveer hetzelfde resultaat als in 2015. Het totale aantal betalende adressen ligt meestal rond de 1600. Opvallend is dit jaar een flink aantal nieuwe betalers. Hartelijk dank voor uw bijdragen tot dusver!

Stand Februari 2016Voor wie het even ontgaan was: uw bijdrage is nog steeds van harte welkom. Voor de begroting 2016 kunt u informatie vinden op onze website, pagina financien. Kijk daar ook eens naar de mogelijkheden om fiscaal voordeel te behalen met uw kerkbijdrage.

Let op: er is een nieuw rekeningnummer voor het overboeken van uw kerkbijdrage: NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. de Titus Brandsmaparochie.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.