Kerkbalans 2016 na 5 maanden

KerkbalansNa 5 maanden is iets meer dan 61% van het voor 2016 begrote bedrag aan bijdragen kerkbalans ontvangen. Dit is redelijk vergelijkbaar met vorig jaar toen eind mei 63% van het begrote bedrag was betaald. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen tot dusver!

Stand Mei 2016Voor wie het even ontgaan was: uw bijdrage is nog steeds van harte welkom. Voor de begroting 2016 kunt u informatie vinden op onze website, pagina financien. Kijk daar ook eens naar de mogelijkheden om fiscaal voordeel te behalen met uw kerkbijdrage.

Let op: er is een nieuw rekeningnummer voor het overboeken van uw kerkbijdrage: NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. de Titus Brandsmaparochie.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.