Kerkbalans, uw investering waard

Stand Kerkbalans september 2016Onze kerk wil hoop en houvast bieden aan u en al uw mede-parochianen. Daarbij hebben wij uw steun nodig. De parochie bestaat dankzij uw betrokkenheid, uw bijdrage.

In geestelijke zin: door uw deelname aan diensten, vieringen en andere activiteiten en welllicht door uw inzet als vrijwilliger. Maar ook in financiële zin: door uw geldelijke bijdrage. Zó kunnen wij ons pastoraal werk blijven uitvoeren.

Tot en met eind september hebben we gezamenlijk in totaal een bedrag van € 289,612,= aan Kerkbalans opgebracht. Ter vergelijking: vorig jaar hebben we in totaal iets meer dan € 396,000,= gegeven. Wanneer u nog niet heeft bijgedragen, vragen wij u vriendelijk om even stil te staan bij het bijzondere belang van Kerkbalans. Ons geloof en onze parochie zijn het alleszins waard om sámen in te investeren. Dat doen wij ook. Het pastoraal team is versterkt met de indienstneming van pastoor Aristoteles. Op verschillende locaties zijn mooie ontwikkelingen gaande, zoals u in de laatste TitusBreed heeft kunnen lezen. Tegelijk zijn er door de daling van het aantal gelovigen pijnlijke maatregelen nodig om onze parochie in stand te kunnen houden.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat de parochie zalige Titus Brandsma haar functie voor geloofsgemeenschap en samenleving kan blijven vervullen. Laten we samen kerk blijven en elkaar vasthouden in vertrouwen op ons geloof.

Het is prettig wanneer u binnenkort een bijdrage aan Kerkbalans overmaakt op rekening NL40 RABO 0113 9881 09 ten name van de parochie zalige Titus Brandsma.

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.