Vertaling website

Parochievernieuwing

Pastoresconvent Bennekom

PastoresconventVoorgangers van diverse kerken in Bennekom hebben regelmatig contact met elkaar in het zg. Pastoresconvent Bennekom. Het gaat niet alleen om predikanten en pastores van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Bennekom. Ook predikanten van andere kerkgenootschappen zijn betrokken bij dit informele contact, evenals de geestelijk verzorger van Opella. Door het jaar heen hebben zij overleg over activiteiten die georganiseerd worden door de Raad van Kerken Bennekom. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid om over geloofszaken te spreken of om op informele wijze over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen.

Bij de vergaderingen van het Pastoresconvent Bennekom is een vertegenwoordiger van de RvKB aanwezig en andersom is dat ook het geval. Het Pastoresconvent Bennekom is in januari 1991 opgericht. Destijds waren bv. ook de ziekenhuispastores van het Streekziekenhuis in Bennekom en de voorganger van de Halderhof/Breukelderhof lid van dit Convent.

Voor contact: Agnès Gilles, voorzitter, tel. 0318-843053 en Eva van Drie, secretaris, tel. 0318-416683

Pastoresconvent Bennekom

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.