Mariabedevaarten

arnhemsebroederschaplogo.pngWij gaan op bedevaart naar Kevelaer (naar Maria Troosteres der bedroefden) op zaterdag 1 oktober 2022. Wij zijn blij dat Mgr. Herman Woorts ons die dag  zal vergezellen en zal voorgaan in de vieringen. Het thema voor 2022 is  ‘Hemel en aarde aanraken’

Opstapplaatsen zijn in de gemeente Arnhem, Rheden, Renkum, Ede en Veenendaal.
Als U mee wilt gaan op bedevaart, kunt U zich opgeven via onze site.  

Bent U niet in de gelegenheid om mee te gaan en wilt U iemand die het minder heeft een kans geven, dan is uw gift daarvoor van harte welkom. (Via bankrekening of website).

Prijs voor deze dag is €45,00 p.p., dit is incl. busvervoer, warme maaltijd, misboekje voor de gehele dag en een eendaagse reisverzekering. KBO-leden krijgen korting, alleen inschrijven via de website. Meer mogelijkheden en informatie is te vinden op onze website www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl of via 026-3614556 (evt. inspreken).

U gaat toch ook mee? Opgeven tot uit 16 september 2022.
Onze bankrekening is:  NL05INGB0005617006  t.n.v. Arnhemse Broederschap Kevelaer te Arnhem.

Hopelijk ontmoeten wij U tijdens de bedevaart 1 oktober 2022.

Clemens Zewald, voorzitter Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer

 

 

mariabeeld flyer bedevaart 2020 foto1Ook in 2022 bent u van harte welkom in het bedevaartsoord Maria van Renkum!

Het Mariabeeld, dat al bestond voor het jaar 1380, staat in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum. Door het publiek is de kerk uitverkoren als de meest gastvrije van Oost-Nederland. Naast de kerk ligt het Mariapark. 

Talloze pelgrims gingen u vóór. De werkgroep bedevaarten Renkum heeft ook voor dit jaar weer een bedevaartprogramma samengesteld:

* Bloesembedevaart (24 april 2022)
* Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren (31 mei 2022)
* Sacramentsdag (19 juni 2022)
* Maria ten Hemelopneming (15 augustus 2022)
* Gelderse Bedevaart (23 oktober 2022)

Opgave
Voor één of meer van deze bedevaarten kunt u zich eenvoudig aanmelden,  klik hier op het invulformulier. Ook kunt u ervoor kiezen met een groep te komen op een andere datum. De bedevaartwerkgroep stelt in overleg met u de datum en het programma vast, en verzorgt desgewenst een viering, presentatie, rondleiding door het Mariapark en de catering,  klik hier op het invulformulier groepsontvangst.

Mocht u liever een 'papieren versie' willen gebruiken om u aan te melden dan vindt u deze in de bijlagen onderaan deze pagina. gastvrijekerk

 

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Bedevaartfolder_web 2022.pdfBedevaartprogramma 20222021-12-14
Bewaar het bestand Aanmeldformulier Groepsontvangst.pdfAanmelden groepsontvangst2021-12-31
Bewaar het bestand Aanmelding bedevaart 2022.pdfAanmelding bedevaart 2022.pdf2022-04-15

ICClogo.jpgZaterdag 23 April 2022, 10:50 uur. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matt. 18:20).” Iets meer dan 30 jonge katholieke vrienden uit onze Titus Brandsmaparochie kwamen samen op het kerkplein aan de Bergstraat in Wageningen, gekleed en bepakt om aan een prachtige geloofswandeling te beginnen tussen Wageningen, Renkum en Rhenen. De weersverwachting voor die dag was zeer gunstig, hoewel het in de ochtend nog een beetje frisjes was. Opeens riep Luigi – één van de organisatoren – dat het tijd was om te vertrekken en de tocht was begonnen. 

Arboretum.pngOp weg naar Renkum
De eerste (niet-officiële) etappe ging richting Renkum via het Arboretum Belmonte. Iedereen had goede zin en de deelnemers gingen enthousiast met elkaar aan de praat. In het Arboretum moesten er natuurlijk selfies gemaakt worden met de enorme bloemenpracht op de achtergrond. Verder lopend via het Bergpad en de N225 kwamen we even na het middaguur aan bij de kerk van Maria van Renkum. Daar ging pastoor Henri ten Have voor in de Heilige Mis die werd opgedragen aan onze pelgrimstocht. In zijn homilie refereerde pastoor Henri aan de vele pelgrimstochten die in de loop der jaren plaats hadden gevonden ter verering van Maria van Renkum. Hij was zeer verheugd dat wij nu ook aan zo’n avontuur waren begonnen.

uiterwaarden.jpgIn stilte door de uiterwaarden
Na een voedzame lunch en een groepsfoto voor de kerk kon de eerste officiële etappe van de tocht beginnen. Verdeeld in twee groepen, de ene geleid door Luigi en de andere door Maurizio, vervolgden we onze wandeling door de uiterwaarden tussen Renkum en Wageningen en gedeeltelijk ook weer over het Bergpad. Speciaal voor dit gedeelte was dat we in stilte wandelden. Zoals één deelnemer verklaarde: “De stiltemomenten tijdens de tocht herinnerden mij aan mijn ware identiteit als kind van God. Door me dit te realiseren, voelde ik een verbondenheid met mijn mede-pelgrims en de prachtige natuur om mij heen, gecreëerd door de Goddelijke creatieve intelligentie, die tot uitdrukking komt door God de Heilige Geest.”

Via de dijk richting Gedachteniskerk in Rhenen
Als een kind zo blij namen we daarna de veerpont Wageningen-Randwijk en vervolgden we onze tocht over de dijk richting Opheusden. Voor velen was dit best een stuk van lange adem. We konden daarom dan ook genieten van een welverdiende pauze vlak bij de veerpont tussen Opheusden en de Blaauwe Kamer. Na deze pauze begon de laatste etappe van onze pelgrimstocht via dat pontje en het grindpad tussen de Grebbeberg en de Rijn richting de Gedachteniskerk in Rhenen. Deze laatste etappe werd in tweetallen volbracht, waarin nog diepere gesprekken over onze relatie met Jezus, ons geloof en ons leven in het algemeen plaatsvonden. Dit leidde vaak tot ontroerende momenten, zoals het moment dat de twee goede vriendinnen Giulia en Andrea elkaar in de armen vielen na het delen van een aantal mooie dingen met elkaar.

Magnificat en Rozenkransgedachteniskerk.png
En wat een prestatie was het toen de meesten even na zessen aankwamen bij de Gedachteniskerk in Rhenen! Aldaar werd het Magnificat en een tiende van de Rozenkrans gebeden als dank aan de Heer voor de geweldige ervaring die dag. Voor velen voelde het echt als het bereiken van het doel na een inzichtelijke spirituele marathon. En zoals organisatoren Luigi en Maurizio verklaarden: “We hebben toch wel een aantal dagen en avonden intensief zitten denken hoe we deze dag het beste invulling konden geven. We wilden iets leuks bieden, terwijl we ook de onderlinge banden wilden versterken en wilden focussen op ons gemeenschappelijk geloof en de reis naar de verrezen God.”

Gezegend en dankbaar
Deelnemer Francis bevestigde dit: “De pelgrimstocht was één van de meest betekenisvolle en gezegende wandelingen van mijn leven. Vanaf het moment dat deze tocht aangekondigd werd in de kerk, voelde ik in mijn hart dat ik deel moest nemen aan deze spirituele hommage aan God als een offer van dankzegging. Ik heb veel geleerd van de getuigenissen en levenservaringen van mijn mede-pelgrims, waardoor ik mijn eigen leven nog meer ging waarderen en me realiseerde hoe gezegend ik mij voel door onze Heer God.” Alan, een andere deelnemer, voegde daaraan toe dat het door onze drukke levens vaak lastig is om ons te realiseren wat het is om een volgeling van Jezus te zijn. Daarom is hij heel dankbaar dat hij deze pelgrimstocht heeft meegemaakt en die dag als een offer aan God heeft kunnen geven.

Het was een zeer persoonlijke en unieke reis, die voor elke deelnemer weer anders was. En uiteraard was er ook genoeg tijd voor lol en plezier. We willen in de toekomst dit soort evenementen voor onze parochie zeker vaker gaan organiseren.

Verslag van Tom Hardy, met veel dank aan alle deelnemers en last but not least aan de organisatoren Luigi Greselin en Maurizio Comandone.

 Groepsfoto_Renkum.png

LourdesgrotOnze parochie zalige Titus Brandsma Parochie gaat van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. De reis valt in de meivakantie zodat ook jongeren, tieners en kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te (her)ontdekken.

In 2018 gingen we met een groep van ruim 50 bedevaartgangers uit onze parochie naar Lourdes, onder wie onze pastoor Henri ten Have, een afvaardiging van het jongerenkoor JKA uit Ede en verschillende vrijwilligers. Het Lourdes Comité van onze parochie vertrouwt erop dat de pandemie in mei 2022 beheersbaar is geworden en wij verantwoord, samen met pastoor Ten Have, op bedevaart kunnen gaan. Dan is het weer mogelijk om elkaar als parochianen te ontmoeten in Lourdes, voor elkaar open te staan en te bouwen aan de saamhorigheid binnen onze parochie tijdens en na deze pelgrimage. Uiteraard is de reis onlosmakelijk verbonden met veel gezelligheid.

mariaaltaar

Voor het jaar 2021 heeft de werkgroep bedevaarten Renkum vol goede moed een programma gemaakt, na de teleurstelling van 2020 toen bijna alle bedevaarten uitvielen. Dat gold voor de pelgrimages die door Renkum zelf werden aangeboden én voor de bedevaarten van groepen van buiten. Alleen de viering van Maria ten Hemelopneming en de Gelderse Bedevaart konden toen beperkt doorgang vinden. Als gevolg van de coronacrisis gingen ook in 2021 de eerste bedevaarten, de Bloesembedevaart (gepland voor 18 april) en de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren (gepland voor 18 mei), niet door.

 

mariabeeld flyer bedevaart 2020 foto1“Het eerste dat Bernadette zag bij de verschijning van Maria in de grot van Lourdes was haar glimlach. ‘Wees niet bang, ga niet weg, ik ben bij jou,’ zei Maria’s glimlach tot haar. Tijdens haar derde verschijning beloofde Maria aan Bernadette niet het geluk in deze wereld, maar in die andere. Bernadette, die veel lijden kende, stond die glimlach van Maria altijd voor ogen.” Dit zei mgr. H. Woorts op 15 augustus in de viering van het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum.

Foto 2Fietstochtvertrek uit RenkumZes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar meldden zich maandag 26 juli bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een vijfdaagse fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in Dokkum. Broeder René Maria Oude Elferink en priester Louis Bochkoltz van de Priesterbroederschap Pius X te Antwerpen begeleidden hen. Het Mariabedevaartsoord Renkum was een mooie halte- en slaapplaats op hun fietsbedevaart. Broeder René Maria en Anya Banen, koster in Renkum, doen verslag.

MariabeeldDe ware bedevaartganger laat zich niet weerhouden door slecht weer. Zo ook de Katholieke Young Professionals, een groep twintigers en dertigers die na hun afstuderen bij elkaar blijft komen. Op de zaterdag vóór Pinksteren maakten zij een pelgrimstocht naar Maria van Renkum.