Hoop herleeft bij bedevaarten 2021 naar Maria van Renkum

Het beeld van Maria van Renkum in de kerk die de publieksprijs won als meest gastvrije kerk van Gelderland en Overijssel.Het bedevaartsoord Maria van Renkum hoopt in 2021 veel pelgrims te mogen ontvangen. In het vertrouwen dat bedevaarten weer doorgang kunnen vinden, heeft Renkum een nieuw jaarprogramma opgesteld. Dit omvat vijf bijzondere vieringen, waarbij individuele - en groepen pelgrims hun toevlucht tot Maria kunnen zoeken.

Dat gebeurt al eeuwenlang: sinds 1380 is het beeld van Maria van Renkum de beweegreden om Haar te komen vereren. Toen in een kapelletje, nu in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming die behoort tot de parochie zalige Titus Brandsma. In 2020 is de kerk door het publiek uitverkoren als meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De vijf georganiseerde bedevaarten in 2021 staan open voor iedereen en richten zich ook in het bijzonder op bepaalde groepen. Vanzelfsprekend is er een eucharistieviering en veelal ook een processie door het Rosarium Mariae. Dit Mariapark ligt naast de kerk en telt 20 iconen die het leven van Jezus en Maria uitbeelden.

Een kerk vol bloesem

Op het programma voor 2021 staat als eerste de Bloesembedevaart op zondag 18 april om 15.00 uur. Vooral ouders en schoolgaande kinderen zijn van harte welkom, - speciaal de kinderen die later dit jaar voor het eerst ter communie gaan. Kerkgangers wordt verzocht een bloesemtak mee te nemen voor de korte viering in de kerk en de aansluitende processie in het Mariapark, en de bloesemtak aan het eind neer te leggen bij Maria van Renkum. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee, en frisdrank én een prijsvraag voor de kinderen.

Voor de 64e keer

De Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren vindt plaats op dinsdag 18 mei om 10.30 uur. Vanaf 1956 is deze jaarlijkse bedevaart vrijwel ononderbroken gehouden, in 2021 gebeurt dat al voor de 64e keer. Zieken zijn vanaf het begin af aan genodigd geweest, de laatste jaren ook senioren. Een grote groep leden van De Zonnebloem uit Zevenaar, zo mogelijk begeleid door pater Gerard Remmers, is 18 mei te gast.

In de kerk worden voorzieningen getroffen zodat eenieder de viering goed kan volgen. Pastoor Henri ten Have en pater Frans Bomers celebreren de eucharistie en het plechtig lof. Koffie/thee en een lunch worden aangeboden. Met het oog op de aangepaste voorzieningen en de catering is tijdige opgave gewenst.

Eerste Sacrament

Kinderen uit Renkum-Heelsum ontvangen zondag 6 juni hun Eerste Heilige Communie. Toepasselijk, want deze dag is Sacramentsdag, die vanaf 11.00 uur wordt gevierd in de eucharistie en de processie met het Heilig Sacrament in het Mariapark. Pastoor Henri ten Have gaat voor. Na afloop koffie, thee en frisdrank.

Bisschop Woorts bij feest Maria ten Hemelopneming

Bisschop Herman Woorts, voorzitter van de diocesane werkgroep bedevaarten, celebreert zondag 15 augustus om 11.00 uur het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. In de gelijknamige kerk van Renkum gaat hij tezamen met pastoor Henri ten Have voor in de eucharistieviering. Het beeld van Maria van Renkum wordt in processie door het Mariapark gedragen.

Vrouwe van Gelderland

Maria van Renkum is Moeder van Toevlucht en Vrouwe van Gelderland. In de Mariamaand, op zondag 17 oktober, zijn de parochies in Gelderland uitgenodigd bij de Gelderse Bedevaart. Deze vangt om 14.00 uur aan met een bloemenprocessie en het rozenkransgebed, waarna om 14.30 uur de eucharistieviering begint. Na een kort lof wordt het programma om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

Bedevaart op aanvraag

U kunt ook als vereniging of groep een bedevaart aanvragen. Het bedevaartoord Maria van Renkum regelt dan in overleg met u het programma en de faciliteiten. Neemt u contact op met Leny Lotgerink, , tel. 06 – 53 16 01 95. U kunt ook mailen naar het secretariaat van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, .

Kerk dagelijks geopend

Als meest gastvrije kerk van het Oosten is de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk, Dorpsstraat 1 in Renkum, dagelijks geopend van 9.00 tot 16.00 uur. U bent welkom om bij het beeld van Maria van Renkum te bidden, rust te vinden en een kaars op te steken. Kijkt u ook op www.mariavanrenkum.nl.

Zie voor het volledige programma tevens de bijgevoegde brochure.

 

De kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming, beeld uit de documentaire ‘Mariakerk Renkum: een pelgrimstocht waard.

 

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Brochure bedevaarten 2021.pdfBrochure bedevaarten 2021.pdf2021-03-08

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.