mariabeeld flyer bedevaart 2020 foto1“Het eerste dat Bernadette zag bij de verschijning van Maria in de grot van Lourdes was haar glimlach. ‘Wees niet bang, ga niet weg, ik ben bij jou,’ zei Maria’s glimlach tot haar. Tijdens haar derde verschijning beloofde Maria aan Bernadette niet het geluk in deze wereld, maar in die andere. Bernadette, die veel lijden kende, stond die glimlach van Maria altijd voor ogen.” Dit zei mgr. H. Woorts op 15 augustus in de viering van het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum.

De bisschop verbond er een boodschap aan voor de in de kerk verzamelde bedevaartgangers:

Overweging mgr Woorts15 08 2021“Medepelgrims, wij zijn op weg naar het Huis van de Hemelse Vader, waar Maria met lichaam en ziel is opgenomen. Jezus sprak: ‘In het Huis van mijn Vader is plaats voor velen. Als ik ben heengegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug om jullie op te nemen bij Mij.’ Dit is een prachtige belofte en die gold natuurlijk allereerst Maria.”

De Mariakerk van Renkum was zondag 15 augustus de bestemming van een ‘pelgrimini’, een eendaagse bedevaart georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim, de 100-jarige bedevaartorganisatie. Het was de eerste pelgrimini in het gebied van het Aartsbisdom Utrecht. Uit heel het land waren 27 pelgrims naar Renkum gekomen. Mgr. Woorts en pastoor Henri ten Have begroetten enthousiast hun streekgenoten (van geboorte of parochieverband), hun medepelgrims en de parochianen van de zalige Titus Brandsma parochie waartoe Renkum behoort.

Intenties toevertrouwd aan Maria van Renkum
Het bedevaartsoord Renkum is de plaats van het beeld van Maria van Renkum. Het dateert van rond 1350, het Christuskind op de schoot van Maria, zetel der wijsheid. “Als je goed kijkt, zie je dat Maria van Renkum glimlacht,” merkte mgr. Woorts op. “Op mijn werkkamer staat een replica van het beeld van Maria van Renkum. Het is mijn gewoonte om brieven en kaarten die ik ontvang, onder dit beeld te leggen om ze als intentie aan Haar toe te vertrouwen.

Dat doen we nu hier ook: onze gebeden, onze intenties aan Maria toevertrouwen en met haar aan de Heer zelf.”

In de geest van de dag ging het gebed uit naar de zwaar getroffen volkeren van Afghanistan en Haïti, en baden de kerkgangers ook voor vrede tussen Israël en de Palestijnen, gezinnen en families, de toekomst van pelgrimsoorden en oplevende bedevaarten, en het voorspoedig herstel van kardinaal Eijk en bisschop Smeets van Roermond.

Heel de feestdag te gast
De bedevaartgangers van het Huis voor de Pelgrim waren heel de feestdag van Maria ten Hemelopneming te gast bij Maria van Renkum: het Rozenkransgebed en de gezamenlijke ontvangst, de Eucharistieviering en de processie met het Mariabeeld door het Mariapark, de lunch, een rondleiding langs de 20 iconen in het Mariapark met de mysteries in het leven van Jezus en Maria, uitleg over de geschiedenis van het beeld en bedevaartsoord Maria van Renkum, en de afsluitende Mariahulde met Sacramentslof. Aan het eind van het Lof, waarin de kerk vervuld werd van prachtige orgelmuziek en Marialiederen, herhaalde mgr. Woorts de laatste zin uit het Evangelie van de dag: ‘Maria keerde naar huis terug’. “Wij gaan naar huis en blijven als medepelgrims in gebed met elkaar verbonden,” waarna een afsluitende groet aan Maria van Renkum werd gebracht.
De bedevaartgangers keerden vol van herinneringen huiswaarts maar ook met een rozenkrans, gemaakt door Carmen Zschuschen die deze dag het eten en drinken had verzorgd.

Willemien Hegteler bij icoon Maria ten Hemelopneming
“Bij alle kapelletjes stop ik. In mijn leven heb ik veel meegemaakt. Maria ben ik dankbaar voor haar steun.” Na heel vaak bij Maria in Lourdes te zijn geweest, in Banneux, Klein Lourdes Tienray en Heiloo, kozen Willemien Hegteler uit Epe en haar man voor de pelgrimini dichtbij naar Maria van Renkum. “Het was hier voortreffelijk, een tien.”

Ramon Fluitma Linda en Dennis van Dijk15 08 2021“Na de 18de keer Lourdes ben ik de tel kwijtgeraakt,” zegt Schiedammer Dennis van Dijk, die samen met zijn vrouw Linda van Dijk-Boot voor de eerste keer in Renkum is. Linda is zeer slechthorend en werd bijgestaan door gebarentolk Ramon Fluitma. “Een bijzondere dag met fijne gesprekken in een mooie omgeving,” oordeelt Linda. “Heel graag wilden we weer naar Lourdes, maar nu dat niet kon, is onze eerste pelgrimini naar Maria van Renkum een uitkomst,” vertelt Dennis.

Gerard van Hooft15 08 2021
Bijzonder is ook het verhaal van Gerard van Hooft uit Kerkdriel. Samen met zijn moeder had hij zich opgegeven voor de pelgrimini naar Heiloo, maar een maand voordien overleed zij. Gerard ging alleen naar Heiloo en gaf zich daar meteen op voor de pelgrimini Maria van Renkum. “Echt een heel mooie devotiedag,” zegt Gerard, “en een goed gesprek met de bisschop dat me kracht geeft.”

 

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster