MariabeeldGaat u eens staan vóór de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum, dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Verwondert u zich, hoeveel mensen de kerk en het Mariapark in lopen. Zij komen hier om te bidden, om een moment van rust en bezinning te vinden en een kaarsje bij het 6,5 eeuw oude beeld van Maria op te steken.

Naast talrijke individuele bezoekers vallen de vele groepen pelgrims op, die een tocht naar Maria van Renkum maken, georganiseerd door hen zelf of door de Werkgroep Bedevaarten Renkum. De pelgrimages zijn enorm gevarieerd.

 

 

Een kleine greep uit de activiteiten in 2019:

Parochianen van de afgebrande kerk in Amstelveen

Onder leiding van hun pastor Jan Adolfs en pastoraal werker Renger Prent komt een groep van liefst 52 parochianen van de Sint Urbanuskerk in Amstelveen in april 2019 naar de kerk van Renkum. Bijzonder, want hun eigen kerk is een half jaar eerder in de as gelegd. Zij worden geïnspireerd door een processie in het Rosarium Mariae, uitleg over het beeld van Maria en het zingen van veel Marialiederen in de viering.

Maria op Moederdag

Bij de Bloesembedevaart op 12 mei, Moederdag, vertelt pastoor Henri ten Have in het Mariapark aan 75 kinderen en hun ouders over het leven van Jezus en Maria.

Een Colombiaanse pastor uit Baarn met zijn parochie

52 parochianen, onder wie tien kinderen, van de Heilige Maria en Martha-kerk in Baarn lopen in mei zingend en biddend door Maria’s rozenpark en houden een gebedsviering in de kerk. Hun pastor Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia, is erbij.

70 zieke en oudere pelgrims ondanks regen en staking

Zware regenval en een landelijke OV-staking kunnen niet verhinderen, dat 70 mensen op 28 mei deelnemen aan de 63e Mariabedevaart voor zieken en senioren. De dag kent vele hoogtepunten, waarbij de Mariahulde en het persoonlijk gesprek met een priester grote indruk maakt. De bloemenhulde door kinderen maakt emotie los bij de aanwezigen, die zelf ook een boeketje ontvangen. Om voldoende ruimte in de kerk te scheppen voor de ligbedden en rolstoelen van kerkgangers zijn 20 kerkbanken gedemonteerd en buiten neergezet. Op het moment dat de banken na afloop weer naar binnen gebracht worden, begint het te hozen. Met vereende, ook pastorale kracht worden de banken naar binnen gereden en afgedroogd.

20 Zoetermeerse pelgrims logeren in Renkum-Heelsum

De Zoetermeerse groep De Pelgrim komt begin juni te voet of op de fiets van Veenendaal .naar Renkum. De 20 pelgrims luisteren naar het verhaal van Maria van Renkum en volgen de viering, waarin een pastor en predikant voorgaan. Gastgezinnen zijn erbij. De bedevaartgangers brengen bij hen de avond en nacht door. Na het ochtendgebed in de kerk vertrekt de groep naar Oosterbeek voor de bezichtiging van de Toorop-staties in de Bernulphuskerk en het bezoek aan Abdij Koningsoord.

Communicantjes op Sacramentsdag

De eerste communicantjes uit de parochie zijn allemaal uitgenodigd voor Sacramentsdag in juni en verschijnen in hun prachtige communiekleding. Ze krijgen alle aandacht in de eucharistieviering en lopen vol aandacht mee in de processie met het Heilig Sacrament onder het baldakijn door de Rozentuin van Maria, onder de zang van het koor Feniks.

215 Parochianen op het feest van Maria ten Hemelopneming

Op de feestdag van Maria ten Hemelopneming, wier naam de kerk draagt, wonen 215 (!) parochianen de plechtige eucharistieviering bij. Hulpbisschop Herman Woorts en pastoor Henri ten Have gaan voor en het Caeciliakoor zingt onder leiding van Hans Gelderman. Bij het vallen van de duisternis trekt een lange groep mensen met een kaars in de hand biddend en zingend door het Mariapark, de replica van het beeld van Maria voorop. Een man die als jongen aan de hand van zijn vader meeging naar de kerk, woont voor de 75e keer het feest van Maria ten Hemelopneming bij.

30 Ridders en edelvrouwen van het Heilig Graf

Eind augustus zijn 30 ridders en edelvrouwen van het Heilig Graf van Jeruzalem te gast bij Maria van Renkum. Pastoor Henri ten Have, ook lid van deze orde, gaat voor in de Eucharistieviering, vertelt het verhaal van Maria van Renkum, en parkrondgang. Het gezelschap wil graag nog vaak terugkeren naar bedevaartoord Renkum,

‘Voet voor voet door alle goeds’

Een groep van 15 leden die zich tooit met deze naam en verbonden is met de Franciscaanse beweging komt te voet van Wageningen naar Renkum om Maria te vereren, zoals ook Franciscus van Assisi deed. ‘Een hart dat luistert’ is het thema van de activiteit.

Slot bedevaartjaar

In de Mariamaand, op 20 oktober, sloot de Gelderse Bedevaart het bedevaartjaar 2019 af. 2020 Wordt vast weer een druk bedevaartjaar. Dinsdag 26 mei 2020 kunt u vast noteren als de dag van de 64e Mariabedevaart voor zieken en senioren.

 

 

* De Werkgroep Bedevaarten Renkum is al druk bezig met het programma voor 2020, waaronder de 64e bedevaart voor zieken en senioren.

 

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster