Bouwwerkzaamheden Antoniuskerk

AntoniuskerkVorige week werd u vanaf deze plek meegedeeld, dat de Antoniuskerk mogelijk vanaf dit weekend voor enkele weken gesloten zou zijn.

Het was de bedoeling om afgelopen week te starten met de verbouwing, zodat met Pasen de vernieuwde Antoniuskerk door heel katholiek Ede weer in gebruik kon worden genomen.

Helaas moet ik u nu meedelen, dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld tot na Pasen. De afgelopen maanden zijn velen van u met enthousiasme en grote inzet betrokken geweest bij alles wat er bij het fusieproces in Ede komt kijken. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om de verbouwingsplannen vorm te geven en vóór Pasen te kunnen realiseren. Ondanks die inspanningen en de zorgvuldige voorbereidingen heeft het bisdom nog geen toestemming verleend voor de verbouwing. Het parochiebestuur realiseert zich dat dit voor veel parochianen een teleurstelling zal zijn, maar we hopen van ganser harte dat u zich door deze tegenslag niet laat ontmoedigen en dat we op u mogen blijven rekenen.

Wat betekent dit nu voor de verdere ontwikkelingen ?

Zoals twee weken geleden bekend is gemaakt, heeft de aartsbisschop besloten dat de Goede Herderkerk met ingang van 1 april a.s. aan de eredienst zal zijn onttrokken. Dat betekent dat de kerk vanaf die datum niet meer als katholiek kerkgebouw mag worden gebruikt. Het besluit is definitief en er kunnen in de Goede Herderkerk vanaf 1 april dan ook geen vieringen meer worden gehouden. De afscheidsviering op palmzondag 24 maart zal daarom gewoon doorgang vinden. Op Goede Vrijdag en met Pasen zullen de vieringen zoals gepland in de Antoniuskerk worden gehouden. De vermelding in de Schakel dat deze vieringen in Bennekom zouden worden gehouden is niet juist. Een overzicht van de vieringen in de Goede Week in Ede hangt op het prikbord.

Dus op Palmzondag afscheid in de Goede Herder, Goede Vrijdag en Pasen voor het eerst als één katholiek Ede in de Antoniuskerk, de kerk zal dan nog in de huidige staat zijn.

Het parochiebestuur gaat er van uit dat begin april het sein definitief op groen kan en aan de aannemer de opdracht kan worden verstrekt om te starten. Naar verwachting duren de werkzaamheden vier à vijf weken. Omdat de Antoniuskerk dan waarschijnlijk enkele weekenden niet kan worden gebruikt, zal er zorgvuldig worden bekeken in welke periode dit gaat gebeuren en op welke wijze er vieringen kunnen worden aangeboden. Wij houden u uiteraard op de hoogte, via mededelingen vanaf deze plek, via de website en via de Schakel.
(Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u zo dadelijk na de viering bij mij terecht.)

Parochiebestuur z.Titus Brandsmaparochie (24-02-2013)

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.