Rector W. Ebing overleden

Rector W. EbingOp 11 december 2013 is onverwacht de zeereerwaarde heer rector Ebing overleden, sinds vele jaren als emeritus-priester assistent in de St. Antonius van Paduakerk.

Willem Evert Ebing werd geboren op te Wadenoijen op 4 april 1926. Hij trad in bij de Orde der Minderbroeders Franciscanen en werd priester gewijd op 20 maart 1955 in Weert.

Hij was betrokken bij de oprichting van het allereerste kinderdagverblijf voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, de allereerste gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapte kinderen en een katholieke school voor slechthorende kinderen. Met deze initiatieven werd de internationale aandacht getrokken en zodoende heeft rector Ebing deze vorm van zorg ook uitgedragen in het buitenland. In 1966 werd hij daarnaast tot assistent-priester benoemd in de St. Josefkerk en vervolgens in 1967 in de parochie O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, beide in Amsterdam. In 1970 werd hij geïncardineerd in het Bisdom Haarlem. Na een hartinfarct moest hij tot zijn spijt zijn werk voor de gehandicapte kinderen neerleggen.

In 1976 werd hij part-time rector in huize St. Nicolaas in Lutjebroek. Op 1 augustus 1986 ging hij om gezondheidsredenen met emeritaat en vestigde zich in Ede. Hij heeft o.a. geassisteerd in huize St. Barbara , de Goede Herderkerk, en was nog steeds actief als priester-assistent in de St Antoniuskerk in Ede. Zijn onverwacht heengaan betekent voor velen het verlies van een vertrouwde en dierbare priester. Wij wensen allen die hem missen zullen sterkte toe, in het bijzonder zijn familie.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn trouwe inzet voor onze parochie, en bidden dat de Heer zijn dienaar mag opnemen in zijn heerlijkheid. De gezongen Requiemmis wordt gehouden op woensdag 18 december om 11.00 uur in de R.K. kerk ‘St. Antonius van Padua’, Stationsweg 110 te Ede.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de R.K. Begraafplaats aan de Prins Bernhardlaan te Ede. Voorafgaand aan de H. Mis is er gelegenheid tot condoleren, achter in de kerk, van 10.30-11.00 uur.

 

 

 

Mede namens bestuur en pastoraal team van de R.K. Parochie Z. Titus Brandsma
Pastoor Henri ten Have

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.