Overlijden Em. Pastoor- Deken Gerard van Oostrum

Gerardus van OostrumTe Deventer is op 2 februari 2014 in alle rust overleden emeritus-deken Gerardus Gijsbertus Johannes van Oostrum, op de leeftijd van 92 jaar. Hij was geboren op 22 december 1921 in Bussum en priester gewijd op 25 juli 1948.

Van 1951 tot 1958 was hij kapelaan in de parochie St. Johannes de Doper Geboorte te Wageningen. Hier heeft hij zich o.a. bijzonder ingezet voor de jongeren.

Op de dag van zijn overlijden klonk in de kerken de lofzang van de oude Simeon in het evangelie: "Laat nu Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heengaan, want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd." Moge de Heer zijn dienaar Gerard van Oostrum het eeuwig heil laten aanschouwen.

De avondwake voor pastoor Van Oostrum vindt plaats op vrijdag 7 februari 2014 om 19:00 uur in de H. Maria Koninginkerk, Mariënburghstraat 2 te Deventer, waarna er gelegenheid tot condoleren is. De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op zaterdag 8 februari 2014 om 10:30 uur in de H. Lebuïnus of Broederenkerk,Broederenstraat 18 te Deventer. Aansluitend is de begrafenis op de R.K. Begraafplaats, Ceintuurbaan 18 te Deventer.

Voor een vollediger overlijdensbericht zie dit bericht op de website van het Aartsbisdom.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.