Nieuwjaarsviering 2015

Nieuwjaarsviering 2015Op vrijdag 23 januari 2015 zal er in de kerk van Renkum om 19.30 uur een Nieuwjaarsviering worden gehouden voor alle parochianen van onze Titus Brandsmaparochie. We beginnen met een korte vesperviering. Aansluitend is er de toespraak van de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Hierna zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U allen, vrijwilliger of gewoon parochiaan, bent van harte welkom op vrijdagavond 23 januari 2015 vanaf 19.30 uur in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk, Dorpsstraat 1 te Renkum.

We hopen velen van u die avond te mogen begroeten.

Het bestuur en het pastoraal team van de Titus Brandsmaparochie

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.