Pater Aristoteles gaat ons verlaten

Pater AristotelesDe afgelopen tijd heeft het Aartsbisdom Utrecht met de hulp van deskundigen alle juridische mogelijkheden onderzocht om een verblijf- en werkvergunning te krijgen voor de leden van Shalom in onze parochie. Vanwege de huidige regelgeving en omstandigheden is de voortzetting van de missie van Shalom helaas niet mogelijk gebleken.

Dat betekent dat nu ook pater Aristoteles terugkeert naar Brazilië. De gemeenschap Shalom, het Aartsbisdom Utrecht en de parochie Zalige Titus Brandsma betreuren dit ten zeerste. Wij zijn pater Aristoteles en de andere leden van Shalom zeer dankbaar voor hun inzet, en voor het geloof en de vreugde die zij gebracht hebben. Nu de andere leden van Shalom, zoals eerder aangekondigd, al vertrokken zijn, rest ons nog afscheid te nemen van pater Aristoteles, die op 25 maart zal vertrekken naar Brazilië. Pater Aristoteles zal afscheid van ons nemen tijdens de eucharistieviering op de vooravond van het hoogfeest van Maria Boodschap, die wordt gevierd op vrijdagavond 24 maart om 19.00 uur te Renkum, waarna gelegenheid is hem te groeten.

Wij wensen hem en Shalom alle goeds en Gods zegen toe.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor Henri ten Have

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2018 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.