De belasting betaalt mee aan uw bon

Collectebonnen Onze parochie kent een gemakkelijk betaalmiddel bij de collecte: de bon. Als u één of meer bonnenkaarten aanschaft, beschikt u in één keer over bonnen voor een heleboel collectes. Dat bespaart u de moeite van het opsparen van contant geld.

En: de belastingdienst betaalt mee aan uw collectebon. Anders dan contant collectegeld geldt de bonnenkaart als bewijs van uw gift, die aftrekbaar is voor de belasting.

 

Op locatie

Op zeven locaties zijn collectebonnenkaarten (kaarten met elk 20 bonnen van dezelfde waarde: € 1,-, € 2,50 of € 5,-) verkrijgbaar tegen contante betaling:

  • in de parochiezaal in Bennekom, na afloop van de vieringen op 2 september, 7 oktober en 4 november;
  • op het secretariaat Ede, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur;
  • bij het secretariaat Oosterbeek, woensdag en donderdag open van 9.30 tot 12.00 uur;
  • in de pastorie Renkum na de zondagsviering bij Cor van Silfhout, of op telefonische afspraak: (06) 42921976;
  • in de Gedachtenishal in Rhenen na de zondagsviering, bij Nico de Groot of Mariel Koch;
  • op het secretariaat Veenendaal, dinsdag en donderdag geopend tussen 9.30 en 11.30 uur;
  • bij het secretariaat Wageningen, maandag tot en met vrijdag open tussen 10.00 en 11.30 uur.

Op het bovenste deel van de kaart worden uw naam en adres en de datum genoteerd. Dit deel geldt als bewijs voor uw belastingaftrek.

Via de bank

Ook kunt u de collectebonnenkaart bestellen door overmaking van het bedrag naar NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z. Titus Brandsma. Een kaart telt 20 bonnen. Er zijn kaarten met bonnen van € 1,- (prijs € 20,-), van € 2,50 (prijs € 50,-) en van € 5,- (prijs € 100,-). Vermeld op uw overschrijving a.u.b. wat voor kaart(en) u wenst. U krijgt de collectebonnen thuis bezorgd.

De uitgegeven kaarten staan op naam, adres en datum. Uw bankoverschrijving zelf is een aantoonbare gift voor de fiscus. Wanneer u dat wilt, kunt u voor de bestelling van uw collectebonnen contact opnemen met het centrale secretariaat van de parochie, tel. (0317) 747108 of via de mail: .

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.