"Over drie maanden vrijwilligerswerk in de bezette Palestijnse gebieden"

Op woensdagavond 24 mei komen Emma Spigt en Sandra Dikkerboom in Titus Leerhuis vertellen over hun drie maanden vrijwilligerswerk in de bezette Palestijnse gebieden, uitgenodigd door de Wereldraad van Kerken.

Palesteinse vluchtelingen
75 jaar geleden (15 mei 1948) werd de staat Israël gesticht. Dit ging gepaard met de verdrijving van driekwart miljoen Palestijnen van huis en haard, nog altijd in vluchtelingenkampen wachtend op terugkeer. Op plekken waar de spanning groot is tussen Israëlische soldaten en/of Israëlische kolonisten aan de ene kant en Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen aan de andere kant, waren Sandra en Emma getuige van mensenrechtenschendingen. Zij beschermden Palestijnse kinderen op weg naar school met hun aanwezigheid tegen agressie van Israëlische soldaten en kolonisten.

Van half oktober 2019 tot half januari 2020 heb ik hetzelfde werk gedaan, als katholiek en als getuige van de nauwe en mooie samenwerking tussen de katholieke kerk in Jeruzalem, Israël en Palestina en de Wereldraad van Kerken.

De avond is in de Verrijzeniszaal, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen.
Vanaf 19:45 gratis toegang en ontvangst met koffie/thee en koekjes;
na de pauze tot 22:00 gelegenheid tot het stellen van vragen aan Emma en Sandra