groepsfoto2023.jpgVan 28 april t/m 6 mei jl. namen ruim 1.300 pelgrims deel aan de jubileumbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht: het is de vijfde editie.

Vanuit onze H. Titus Brandsma Parochie waren we met ruim 60 deelnemers. Het overgrote deel vertrok vrijdag de 28e in de namiddag vanuit Ede met de nachtbus, waaronder het, zo goed als voltallige, jongerenkoor JKA uit Ede. Een kleine groep reisde zaterdagmorgen per vliegtuig of met de TGV. Met het avondeten waren de parochiële pelgrims compleet.

Voor de velen van ons voelde het weer als ‘thuiskomen’. Lourdes de plek van verdraagzaamheid en saamhorigheid. Zoals gebruikelijk gingen we als eerste voor een passage naar de grot. Op de zondagmorgen was de viering aan de Grot die rechtstreeks werd uitgezonden door de KRO-NRCV. Iedereen die thuis was gebleven, kon hierdoor toch samen met ons op bedevaart zijn. Het was een druk bedevaartprogramma iedere dag een eucharistieviering en soms in de middag een bijeenkomst van barmhartigheid, boeteviering, kruisweg, sacramentsprocessie en de lichtprocessie. In de internationale hoogmis op woensdag ging kardinaal Eijk voor in meerdere talen met als hoofdtaal het Nederlands.

Donderdag 4 mei was een dag van ontspanning. We starten de dag met een viering met onze eigen groep in de parochiekerk in Bartrès, waarna er koers werd gezet naar het Lac de Lourdes voor de lunch en een verfrissende duik in het meer (door met name de JKA-leden). Daarna ging de rit via de Pont de Napoleon richting de Gavernie.

Om 20.00 uur hielden we 2 minuten stilte i.v.m. de nationale dodenherdeking en werd na de stilte uit volle borst het Wilhelmus gezongen. Daarna was er gelegenheid om de devotionalia te laten zegenen.

Vrijdag was voor de busreizigers alweer de laatste dag. Zoals bijna gebruikelijk gingen we naar de Crypte voor de zendingsviering waarin onze pastor Erik Rozeman voorging en het JKA het muzikaal met zang en muziek ondersteunde. ‘s Middags een meditatief moment t.o. de Grot, waarna we met het aansteken van de parochiekaars stil stonden bij de achterblijvers in Nederland, die helaas niet bij ons konden zijn.

Om 19.30 uur vertrok de nachtbus richting Ede. In de loop van de zaterdag keerden de pelgrims van de TGV en vliegtuig weer huiswaarts.

Over Lourdes kun je eindeloos vertellen, ieder zijn eigen verhaal en eigen ervaring, maar voor iedereen geldt dat zij blij zijn dat zij deze reis hebben kunnen maken. Blij ook door de ervaringen in Nederland te kunnen blijven vasthouden, elkaar te blijven zien om de bijzondere ontmoeting met elkaar én met Lourdes levend te houden.

Afbeelding2.jpg

Alle 1.300 pelgrims bedanken het JKA en hun muzikale begeleiders die, zoals een van ons terecht opmerkte, de vieringen een enorme boost en inspiratie hebben gegeven. Dankzij het vele werk wat hieraan vooraf is gegaan, werd deze Aartsbisdombedevaart een geweldig succes. Complimenten voor jullie inzet!!

De volgende Aartsbisdombedevaart is gepland in 2026. U gaat dan toch ook met ons mee?

Het Lourdescomité.