Nieuws in relatie tot Corona-virus

Corono crisisteam: email en telefoon per locatie

Telefoon en e-mailIn onze Titus Brandsmaparochie is een corona-crisisteam gevormd. Het crisisteam heeft de hulpvragen op locatieniveau geregeld. Hieronder vindt u per geloofsgemeenschap een emailadres en een telefoonnummer. Deze kunt u gebruiken om uw hulp aan te bieden. Ook kunt u langs deze weg uw hulpvraag stellen. U zou behoefte kunnen hebben aan concrete informatie, die niet op de website te vinden is. Misschien heeft u praktische hulp nodig of biedt u juist hulp aan. Daarnaast kan het zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek om uw zorgen te uiten of om samen even te bidden.

Lees meer...  

Sacramentenbediening ten tijde van Corona

SacramentenKardinaal Eijk heeft op 30 maart een brief gestuurd over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. “Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen daarvan, is het noodzakelijk in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met zowel de ontvangers als de bedienaren van de sacramenten. Daartoe volgen bijgevoegd enkele richtlijnen en suggesties, mede naar aanleiding van vragen uit het pastorale veld,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop.

Lees meer...  

Opname Eucharistie 29 maart 2020

Het evangelie van Lazarus op een van de oudere manuscripten uit de oude traditie van manuscriptverlichting door de Armeens-Christelijke gemeenschap, daterend uit 887.Van de Eucharistieviering van 29 maart 2020 is een opname gemaakt.

 

Lees meer...  

Brief aan de parochianen

BriefRond 25 maart is er in het kader van de Coronoa crisis een brief naar alle parochianen gestuurd. De volledige tekst van deze brief kunt u hieronder vinden.

Lees meer...  

Opname Maria Boodschap 24 maart 2020

Maria Boodschap

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

Lees meer...  

Liturgische vieringen nu verder afgelast t/m Pinksteren

Corona virusIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees meer...  

Opname Eucharistie 21 maart 2020

LaetareVan de Eucharistieviering van 21 maart 2020 is een opname gemaakt. Dit weekend is de Laetare (Latijn voor Verheugt U) of halfvasten ofwel de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning als voorbereiding op het Paasfeest.

Lees meer...  

Vastenproject Lopend Vuur

Lopend VuurHet vastenproject 'Lopend Vuur', opgezet vanuit het Jaarthema, kan door het Coronavirus helaas niet doorgaan. Het hoopgevende, inspirerende gedicht van Denise Dijk, dat al 4 jaar samen met het 'Lopend Vuur' meetrok langs alle geloofsgemeenschappen, willen wij u niet onthouden.

Lees meer...  

Opname Eucharistie 15 maart 2020

OpnameVan de Eucharistieviering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt.

 

Lees meer...  

Pastoraal woord voor de parochie Z. Titus Brandsma

Parochie Zalige Titus BrandsmaNaar aanleiding van het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus. Beste parochianen, of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”? Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren. Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.