Vastenproject Lopend Vuur

Lopend VuurHet vastenproject 'Lopend Vuur', opgezet vanuit het Jaarthema, kan door het Coronavirus helaas niet doorgaan. Het hoopgevende, inspirerende gedicht van Denise Dijk, dat al 4 jaar samen met het 'Lopend Vuur' meetrok langs alle geloofsgemeenschappen, willen wij u niet onthouden.

Wij weten van een vuur, dat gloeide bij verhalen
die mensen nog hertalen tot op de lange duur.
Dat vuur werd niet geblust door tranen.
Het zout maakt met de vlammen samen een koppig-gele gloed.
Met sintels nog in onze handen zien wij héél soms het water branden,
een wonder, onvermoed.
Wij zijn het lopend vuur en niet meer uit te doven
omdat we sterk geloven in eigen tijd en duur.
De vonken blijven overspringen.
Steeds zullen ergens vlammen zingen en dansen met hun licht.
De wind brengt as opnieuw tot branden en, ieder vuur verwarmt een ander.
Een spannend vergezicht.
Zo tussen rust en duur blijft alle hartstocht zweven.
Wij branden ons tot leven; wij zijn het lopend vuur.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.