Sacramentenbediening ten tijde van Corona

SacramentenKardinaal Eijk heeft op 30 maart een brief gestuurd over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. “Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen daarvan, is het noodzakelijk in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met zowel de ontvangers als de bedienaren van de sacramenten. Daartoe volgen bijgevoegd enkele richtlijnen en suggesties, mede naar aanleiding van vragen uit het pastorale veld,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop.

De brief over de sacramentenbediening is gericht aan de pastoors en alle priesters, diakens, pastoraal werkers en alle parochianen in het Aartsbisdom Utrecht. Beproken worden onder andere Doopvieringen, de ziekenzalving en de ziekenzegen.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.