TitusBreed tot aan de zomer nu vastgelegd

TitusBreed De hoofdredactie van TitusBreed heeft vergaderd over de mogelijkheden en inhoud van de nieuwe TitusBreed. En daarbij hebben we uiteraard ook gesproken over de nieuwe verschijningsdatum van het zomernummer van TitusBreed.

Deze is nu als volgt vastgelegd:

  • Inleveren kopij bij lokale redacties: maandag 8 juni
  • Inleveren kopij bij redactie TitusBreed: woensdag 10 juni
  • TitusBreed ophalen in Wageningen of Veenendaal: woensdag 24 juni
  • Verschijnings-weekend TitusBreed: weekend 27 - 28 juni

Deze datum geven het pastoraal team, het parochiebestuur en de hoofdredactie voldoende tijd en mogelijkheid om de parochianen adequaat te kunnen informeren over de (te verwachten) nieuwe situatie vanaf 1 juli en hoe dit vorm zal krijgen in onze Titus Brandsmaparochie.

De data ná de zomer blijven ongewijzigd.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.