Brief Pinksteren van de Nederlandse bisschoppen

Nederlandse BisschoppenHier vind u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie.

Het is immers de Heilige Geest die enthousiasme geeft, bemoediging en vrede. En die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt met als doel ons in staat te stellen onder alle omstandigheden Christus trouw te blijven en na te volgen.

Graag willen de aartsbisschop, dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle priesters, pastoraal werkers, parochiebesturen, secretariaatsmedewerkers, locatieraden, pastoraatsgroepen, kosters en al onze vrijwilligers hartelijk danken voor alle toewijding en inzet die zij in deze onzekere en onrustige tijden in onze parochies betonen. Dit geldt ook voor allen die hun beste krachten geven in de instellingen en op welke plek de Kerk dan ook aanwezig is. De bisschoppen realiseren zich dat het heel wat vraagt om stapsgewijs en met alle zorgvuldigheid vanaf juni het kerkelijk leven met publieke vieringen weer vorm te geven. Dit vergt veel van uw verantwoordelijkheid en uit de vragen die de bisschoppen bereiken, blijkt menigeen te worstelen met de nodige vragen en onzekerheden, waar zij alle begrip voor hebben. Die hebben zij zelf ook.

Onze uiteindelijke bron van hoop is gelegen in de bijstand van de Heilige Geest, de Helper, die onze Heer Jezus ons beloofd heeft en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 20200528 - Brief bisschoppen Pinksteren.pdf20200528 - Brief bisschoppen Pinksteren.pdf2020-05-29

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.