Vertaling website

Parochievernieuwing

Kerksluitingen

Deze pagina geeft het nieuws weer rondom de kerksluitingen van de diverse kerken van de zalige Titus Brandsma parochie.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.