Vertaling website

Parochievernieuwing

Diakenwijding Erik Rozeman

diakenwijdingWillem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft vandaag, 13 november, Erik Rozeman tot diaken gewijd. In de Sint Catharinakathedraal te Utrecht waren veel parochianen aanwezig. Rozeman is tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 18 juni 2022 zal plaatsvinden.

Erik Rozeman werd op 10 april 1985 geboren in Hengelo (O). Hij volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. Voordat hij met de priesteropleiding begon, heeft hij de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond. Na zijn afstuderen werkte hij als jurist.

Per 1 september 2021 heeft kardinaal Eijk hem benoemd als kandidaat-priester en lid van het pastoraal team in de parochie Z. Titus Brandsma

Opname
Van de plechtigheden is een opname gemaakt, welke hier is terug te zien.

 

Erik Rozeman

Diaken Erik Rozeman

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.