greg.jpgSinds 2013 kennen we in onze parochie een officiële parochiële Gregoriaanse Schola: de Schola Cantorum Gregoriana. Ontstaan vanuit de Schola in Rhenen bestaat het uit zangers uit Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Ede en zelfs van buiten de parochie. 

Bent u geïnteresseerd in het Gregoriaans en wilt u het ook eens ervaren wat het is om het te zingen? In de eerste helft van 2023 nodigt de Schola Cantorum Gregoriana geïnteresseerden uit om mee te zingen. Er zullen waarschijnlijk vijf vieringen zijn waarbij u in een of meerdere vieringen kunt aansluiten bij de Schola. Graag minimaal drie repetities mee oefenen met het koor op de dinsdagavond in Rhenen, de gezangen krijgt u bijtijds in uw bezit. De officiële data en locaties van de vieringen worden begin december bekend gemaakt.

Bent u nu al nieuwsgiering en wilt u nadere informatie ontvangen? Meld u bij de dirigent van de Schola, Ronald de Haan:  telefoon 06-30254852

Schola.jpg