Op 12 november is in verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen overleden de zeereerwaarde Heer Drs. Johannes Antonius Joseph Böhmer, priester van het aartsbisdom Utrecht.

Jan Böhmer werd geboren in een boerengezin te Duiven op 17 november 1928. Al jong openbaarde zijn aanleg zich voor studie en voor muziek. Van het kleinseminarie ging hij naar het grootseminarie Rijsenburg. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 werd hij  kapelaan in Houten en De Bilt, studeerde hij musicologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht  en was vervolgens 15 jaar als muziekleraar  verbonden aan het seminarie in Apeldoorn. Daarnaast was hij de muzikaal leider van de zang in de kapel.  In 1972 werd hij als pastor benoemd in Utrecht (Zuilen), vervolgens werd hij pastoor te Harmelen, Aalten, Wageningen en  Haalderen. In 1997 ging hij met emeritaat en vestigde zich met zijn huisgenote Ria Veldman te Wijchen. Daar wijdde hij zich aan de kerkmuziek, tot zijn gezichtsvermogen hem in de steek liet. In 2018 ging hij wonen in verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen, alwaar hij, nog altijd helder van geest, overleed.

Jan Böhmer was een oprecht, beminnelijk mens, serieus van aard, die wel van humor hield maar altijd gericht was op de inhoud. Met zijn studieuze aard hield hij ervan de zaken goed te analyseren. Hij was bescheiden maar liet ook niet over zich heenlopen. Hij was betrokken op zijn familie en hield de verjaardagen bij.

Zijn geloof uitte zich zoals hij was : sober en degelijk. Als pastor was hij mild en eerlijk  en erop gericht om de diverse groepen en meningen in zijn parochie recht te doen, zonder dat hij alles goed vond. Hij ging in debat als hij vond dat iets niet klopte, maar altijd op een wijze die respect afdwong.

Zijn oud-leerlingen herinneren  zich hem als hun aimabele muziekleraar met een groot pastoraal hart die op het kleinseminarie hun met geduld gregoriaans leerde zingen, en hen later ook introduceerde in de Nederlandse kerkmuziek. Hij bracht hen liefde bij voor de kerkmuziek en de klassieke muziek, en besteedde ook aandacht aan eigentijdse muziek.

Na zijn emeritaat wijdde hij zich opnieuw aan de kerkmuziek door orgelbegeleidingen te componeren en de wisselende gezangen op muziek te zetten, en die steeds vaker gebruikt werden.   Zijn orgelbegeleidingen in de serie “Harmoniale” hadden een pastoraal doel: ze waren bedoeld voor amateurmusici in parochie.  Daarvoor had hij zijn eigen muziekuitgeverij opgezet: Pamuse (Pastoral Music Service). Zijn muziek en zijn teksten waren zoals hij zelf: sober, stijlvol en degelijk, met een ondertoon van nuchtere vroomheid. Een van zijn laatste werken was een poëtische vertaling van de “The King of Love my shepherd is”; in zijn vertaling: “Mijn herder is de liefdesvorst”. Moge Die hem nu ‘op Zijn schouders leggen en veilig huiswaarts dragen’.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en zijn vroegere huisgenote Ria Veldman.

De eucharistie bij zijn uitvaart zal worden gehouden op Zaterdag 19 november om 11.00 uur in de H. Antonius Abt Kerk aan de Oosterweg te Wijchen, waarna zijn lichaam wordt begeleid naar het kerkhof aldaar. In de kerk is van 10.15 tot 10.45 gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Overlijdensbericht drs. J.A.J. Böhmer.pdfOverlijdensbericht drs. J.A.J. Böhmer.pdf2022-11-15