Vertaling website

Parochievernieuwing

Evaluatie koorbeleid 2016

KoorEind november 2014 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team het korenbeleid gepresenteerd aan alle betrokkenen binnen de Titus Brandsmaparochie. Het beleid had vier doelstellingen:

  • Kostenbesparing.
  • Doordat het aantal vieringen in de parochie werd verminderd moest de roostering verbeterd worden.
  • Afname beschikbaarheid van dirigenten en organisten.
  • Continuïteit van diverse zangstijlen.

Met het korenbeleid is voorzien in kwalitatieve continuïteit op zes door het pastoraal team en bestuur gewenste zangstijlen verdeeld over zeven koren. De nieuwe locatie-overstijgende parochiekoren staan onder leiding van professionele betaalde musici (dirigent en organist) en begeleiden diverse soorten liturgie op alle locaties van de parochie. Deze koren zijn geformeerd uit leden van lokale koren en andere geïnteresseerden. Zij zijn halverwege januari 2015 gestart met repeteren. Lokale koren zijn – waar mogelijk - doorgegaan onder leiding van onbetaalde musici. Alle koren worden centraal geroosterd.

Evaluatie

Met de evaluatie is bekeken of de vier in de aanleiding genoemde doelen zijn behaald. De verslaglegging van deze evaluatie kunt u vinden in bijgevoegd document.

 

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 20160610 - Evaluatie koorbeleid.pdf20160610 - Evaluatie koorbeleid.pdf2016-07-03

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.