ParochierevitalisatieZoals in de TitusBreed van zomer 2019 al was te lezen is in onze parochie het initiatief genomen om een proces van parochierevitalisatie, ofwel parochievernieuwing, te starten.

Op 21 mei kwam dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit ons uitleggen wat parochierevitalisatie ongeveer inhoudt.

 

Hij deed dat onder andere aan de hand van twee boeken die het proces van parochierevitalisatie beschrijven in parochies in de VS en Canada.

 

Kort gezegd komt parochierevitalisatie erop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een kerk die probeert te overleven), verandert in een missionaire kerk. Een missionaire kerk is een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Het is een kerk die relevant is voor de samenleving.

Jezus heeft ons de opdracht gegeven Zijn boodschap van vrede en verlossing uit te dragen. Veel mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De Kerk heeft de mogelijkheid mensen daarin te helpen, maar we doen dat nog onvoldoende. Een doorsneeparochie, zoals wij, richt zich naar binnen, op de eigen gemeenschap. Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. In allerlei parochies in binnen- en buitenland wordt eraan gewerkt om deze beweging te keren en de kerkgemeenschap zo op te bouwen dat mensen er graag bij willen gaan horen, dat het een gemeenschap wordt waarin naast de eigen parochianen ook mensen daarbuiten zich liefdevol ontvangen voelen en een plek kunnen vinden, en waar mensen een leven lang kunnen groeien in geloof.

Hoe gaan we verder in onze parochie?

Hoe we nu verder gaan in onze parochie kunt u volledig lezen in bijgevoegd document.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Parochierevitalisatie hoe verder-1.pdfParochierevitalisatie hoe verder-1.pdf2019-09-03