VernieuwingOp 5 maart 2020 is de eerste bijeenkomst gehouden omtrent de Parochievernieuwing. Met als onderwerp: Missie/doel van de kerk en kern van ons Katholieke geloof.

De locatie was Renkum, er waren ongeveer 40 aanwezigen.

Het volledige verslag vind u in het bijgevoegde bestand.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Verslag Themabijeenkomst 1 - 2020305.pdfVerslag Themabijeenkomst 1 - 2020305.pdf2020-05-08