• zondag 02 oktober 2022 - 1 Johannes 5:3-4
    Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. -- 1 Johannes 5:3-4

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl