vrij naar Jesaja 56 : 1-8

Ik weet:
In Jezus heeft u zich laten kennen.
Hij is uw barmhartige Woord.
Hij sprak: Ik ben een Hongerende
en Dorstende,
een Naakte en Vreemdeling,
een Zieke en Gevangene.

Meer dan de mensen van vroeger weet ik van
mensen in wie Jezus te vinden is:
van hongerenden en dorstenden;
van ontrechten en ontheemden;
van gekwetsten en gevangenen.

De krant en de T.V. verbergen ze niet.
Op straat zie ik ze met eigen ogen.
En toch.....
Ik zie U niet,
U blijft verborgen!
Wat is het toch dat me blind doet zijn?

Ze zeggen:
U wordt gekend wanneer we de
niet gekende mens opzoeken.
U wordt geëerd wanneer we
gaan naar de mens zonder aanzien.

Ik ben naar die mens op weg.
Wat houdt me dan toch ver van U?
Waarom ontmoet ik U niet?

Henk van Doorn