De eeuwige wijsheid van Godkruisbijoverlijdensbericht
heeft sinds eeuwen
het kruis voor u uitgekozen
als een uit zijn hart komend
dierbaar geschenk.

 

Voordat Hij dit kruis aan u zou geven,
bekeek Hij het met Zijn allesziende ogen,
doordacht het met wijze rechtvaardigheid,
verwarmde het met liefhebbende armen.

Hij woog het met beide handen
opdat het geen milligram te zwaar
of geen millimeter te groot zou worden.
Dan zegende Hij het met Zijn allerhoogste naam
en zalfde het met Zijn genade.

Hij doordrenkte het met de geur van Zijn troost.
Dan keek Hij nogmaals naar u en woog uw moed.
Uw kruis komt dus uit de hemel,
een bijzondere groet van God en een aalmoes
van Zijn alles ontfermende liefde voor u.

H. Franciscus van Sales