Opname Hemelvaart viering 21 mei 2020

Viering21 mei is het Hemelvaart. Op Hemelvaartsdag ('s Heren Hemelvaart) (Latijn: Ascensio Domini) wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

De opname van de viering is vanuit de Johannes de Doper kerk te Wageningen. Celebrant: pastoor Henri ten Have.

Bijgevoegd vindt u de liturgie.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand liturgie hemelvaart 21 mei 2020.pdfliturgie hemelvaart 21 mei 2020.pdf2020-05-21

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.