40 dagenserie - Week 5: In Gods naam

Week 5Palmzondag: In Gods naam. Vraag: Hoe komt God in jouw leven en wie komt er in de naam van God? Vijfde video van de serie die gemaakt is in het kader van de 40 dagentijd.

Intochtsevangelie: Jezus wordt bezongen als HIJ Die Komt In De Naam Des Heren
1e lezing Jesaia (50, 4-7) de lijdende dienaar Gods
2e lezing (Filipenzen) Jezus die afstand deed van Zijn Goddelijke Majesteit om mens te worden die de dood ondergaat

Kijk op www.tituszoekt.nl voor meer informatie.

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.