Vrijwilligers

VrijwilligersVanuit het pastoraal beleidsplan “Betrokkenheid bij onze missie” is de missie van het z. Titus Brandsma-parochie, in essentie: Christus’ boodschap gestalte geven vanuit Zijn opdracht en de traditie van de Katholieke Kerk.

VrijwilligersKerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.