Vertaling website

Parochievernieuwing

Vrijwilligerswerk - Goed Geregeld!

VrijwilligersVanuit het pastoraal beleidsplan “Betrokkenheid bij onze missie” is de missie van het z. Titus Brandsma-parochie, in essentie: Christus’ boodschap gestalte geven vanuit Zijn opdracht en de traditie van de Katholieke Kerk.

Onze doelgroep: naast lokale katholieken zijn dit alle mensen die op ons pad komen en voor wie wij iets kunnen betekenen vanuit onze christelijke waarden.

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

De manier waarop z. Titus Brandsma-parochie tegen vrijwilligerswerk aankijkt en met haar vrijwilligers wil omgaan is formeel beschreven in het beleidsdocument onder Vrijwilligersbeleid. De onderstaande brochure is daar een bewerking van.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Vrijwilligerwerk goed geregeld!-a.pdfVrijwilligerwerk goed geregeld!-a.pdf2018-03-10

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.